Om YBV Your Best Version

YBV skapades för att kunna ge de bästa förutsättningarna för en lyckad vårdprocess genom att låta den vetenskapligt erkända metoden, patientcentrerad konsultationsteknik genomsyra samtliga processer på mottagningen.


Meningen med metoden är bland annat att patienten ska känna sig sedd och hörd men även att läkaren ska kunna förstå det verkliga problemet.

Utöver detta eftersträvar metoden att patienten skall ha fått tillräckligt med information om sitt tillstånd och känna sig delaktig i beslut gällande utredning och behandling.

Adderar vi denna metod till en hög medicinsk kompetens är förutsättningen mycket hög för att vi tillsammans ska kunna nå vårt mål, att du blir till Din Bästa Version av Dig själv.