Vi som arbetar här

Samtliga medarbetare på YBV är handplockade och utvalda efter personliga egenskaper och erfarenhet. För oss är det av största vikt att alla våra medarbetare har ett särskilt intresse för det patientcentrerade arbetssättet.

Catarina Bergsten

Specialist i allmänmedicin, grundare, VD och medicinskt ansvarig läkare på YBV.

Utbildad på Karolinska Universitetssjukhuset. Kliniskt arbete sedan läkarexamen år 2006. Specialist i allmänmedicin sedan år 2016. Som nybliven specialist arbetat på Sophiahemmets Husläkarmottagning och därefter, tillsammans med kollegor, startat och byggt upp två försäkringsmottagningar. Först GHP Medicinskt Centrum, med funktionen kvalitetsansvarig och specialist i allmänmedicin, samt konsult på GHP Spine Center och därefter på Hedda Care, med funktionen som verksamhetschef och specialist i allmänmedicin. Startade på egen hand YBV Your Best Version i januari 2022. Under de senaste fyra åren utrett och behandlat yrselpatienter via nära samarbete med Yrselcenter Stockholm. Handlett och utbildat läkarkandidater, samt föreläst för vårdpersonal inom området / metoden Patientcentrerad Konsultationsteknik – grunden i all min verksamhet.

Sofia Göthe

Specialist i allmänmedicin, specialist i smärtmedicin och ackrediterad Idrottsläkare

Utbildad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, härefter till specialistläkare i Allmänmedicin och senast specialist i smärtmedicin. Har ett stort engagemang gällande det patientcentrerade arbetssättet vilket gör att patienten känner sig sedd och hörd. Har som smärtläkare bland annat kompetens att behandla spänningshuvudvärk, migrän och hyperhidros ( svettning) med botox till privatbetalande på YBV.
Ackrediterad idrottsläkare och ett stort intresse för stressjukdomar. Aktivitetsförmågeutredare, föreläsare samt har skrivit två böcker som riktar sig till patienter:

-Utmattningssyndrom, förstå och lindra kroppens reaktioner (skrevs ihop med Emma Holmgren)

-Boken om ont (skrevs med Björn Rudman och Tobias Marmheden)

Helene Kruse
Specialist i allmänmedicin

Utbildad på Karolinska Institutet med läkarexamen 2000. Specialist i allmänmedicin sedan 2010.
Mångårigt arbete med patienter på Gustavsbergs vårdcentral, ansvarig för utbildning av läkarkandidater (särskilt inom konsultationsteknik) och enhetschef för utbildningsläkare, aktiv inom ungdomsmottagningsverksamhet och skolhälsovård. Efter det arbetat med medicinsk kvalitetssäkring i uppstarten av Doktor.se och nu senast arbetat kliniskt med rehabilitering av patienter med stressrelaterad sjukdom och långvarig smärta på Kognitiva Teamet Rehab där hon också varit medicinskt ansvarig läkare.
Föreläser inom mental hälsa,  stresshantering och smärta.

Katarina Jenner

Dubbelspecialist, Specialist i Allmänmedicin och skolläkare. Studerat på Karolinska Institutet. Färdig specialist i allmänmedicin 2011. Gedigen erfarenhet kring samtliga allmänmedicinska frågeställningar hos unga till äldre. Mångårigt arbete som specialist i Allmänmedicin på Gustavsbergs Vårdcentral. Arbetat mycket med neuropsykiatriska utredningar som skolläkare och har därmed gedigen kunskap kring detta, vilket också gett en särskild förståelse för utmattade vuxna med barn med särskilda behov. Ser ett stort värde i att få följa patienter över tid för att kunna skapa hållbara förändringar. Särskilt utbildad i konsultationsteknik och handlett kandidater i detta.

Valdemar Joelsson

Specialist i Kardiologi, Lungsjukdomar och Invärtes Medicin

Specialutbildad inom Datortomografisk Kranskärlsröntgen (CCTA) och

Coronarangiografi/ PCI ( Ballongvidgning av trånga kranskärl), Huddinge sjukhus.

Kardiologkonsult på Stockholm Heart center ( SHC) 2005-2021

Sedan 2022 Kardiolog på e-heart.

Ulrika Axjö
Legitimerad Psykoterapeut

Ulrika har arbetat kliniskt i primärvård sedan 2006 och på egen mottagning sedan 2014.
Arbetar enligt evidensbaserade behandlingsprotokoll, med depression, ångestdiagnoser, stressproblematik, sömnstörning och PTSD främst. Behandlare i forskningsstudie avseende KBT vid GAD i primärvårdskontext, vilket
innebär att Ulrika har extra kompetens (och utbildning) avseende behandling av GAD. Hållit i ett antal sömngrupper men främst arbetat med
individuella terapier och parterapi.

Malin Dahlgren

Ekonomi/fakturaansvarig

Mångårig erfarenhet inom administration och ekonomi inom privat vård (malin.dahlgren@yourbestversion.se)

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.