Hälsokontroller

YBV erbjuder skräddarsydda hälsokontroller för såväl privatpersoner som företag. För oss är det av största vikt att patienten i samband med hälsokontrollen får en förståelse för varför testerna tas och hur resultaten kan komma till nytta. Lika viktigt är det att patienten förstår risken med att göra vissa avancerade undersökningar. YBV-s hälsokoncept går härav inte ut på att erbjuda så många tester som möjligt utan istället, enligt vårt patientcentrerade arbetssätt, att skräddarsy en hälsokontroll som passar jus din profil. Härav erbjuder vi en ” Hälsokontroll steg 1″, som ofta är tillräcklig, men som utifrån patientens risker, behov, resultat och önskemål kan utökas ytterligare efter diskussion med läkare.

YBV Hälsokontroll Steg 1:

-Konsultation med läkare med genomgång av sjukhistoria, ärftlighet och livsstil.

-Läkarundersökning: Auskultation av hjärta, lungor, blodtryck, undersökning av öron/trumhinna, palpation av lymfkörtlar, sköldkörtel och buk. Mätning av syremättnad, vikt, längd ( BMI). Kontroll av hjärtat med EKG.

-Blodprover: Blodvärde, blodfetter, blodsocker, levervärden, njurvärde, B12, järndepåer, salter i kroppen, sköldkörtelprov och sänka ( inflammationstest). Tillval, PSA-prov ( prostata).

-När svar på prover kommit återkopplar läkare provsvar per telefon och ger då förklaring och råd beroende på resultat.

YBV Hälsokontroll Utvidgad utredning steg 2:

Om särskilda risker identifierats eller tester visat på att ytterligare utredning behöver göras ger läkaren en rekommendation kring detta:

Exempel på utvidgad hjärtutredning: Kärlscreening med ultraljud av de stora kärlen i kroppen, Ultraljud hjärta ( EKO), stress-EKO ( vid misstanke om kranskärlssjukdom, kärlkramp).

Utvidgad utredning kan även innebära Magnetröntgen/ Datortomografi och bentäthetsmätning.

Se priser under ”prislista”.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.