Yrselcenter YBV Allmänmedicin


För att uppnå den mest högkvalitativa och effektiva utredningen av yrsel har YBV ett samarbete med Yrselcenter Stockholm. Vi tar emot försäkringspatienter med yrsel.


Tester på Yrselcenter Neurootologisk mottagning StockholmFör försäkringspatienter:

Funktionell yrsel, ångest, hälsoångest och PPPY

Behandling av funktionella yrselsjukdomar och tillstånd som inte är fysiskt utlösta

Om det efter noggrann utredning skulle visa sig att dina dagliga symtom är relaterade till funktionella eller icke fysiska orsaker bokas ett andra besök.  Om utredningen påvisade att dina symtom delvis har fysiska orsaker måste dessa orsaker vara kartlagda före behandlingens start.

Symtomen vid funktionella yrselsjukdomar upprätthålls ofta av en överdriven varseblivning och övervakning av balansprestationen eller huvudrörelser. Men med fingertoppskänsla och varsam behandling kan sådana tillstånd förbättras till hanterbarhet eller att de helt upphör.

På YBV finns särskild kompetens för behandling av yrselångest, funktionella yrselsjukdomar och Persisterande Postural Perceptuell Yrsel PPPY. Här behandlas även hälsoångest, stressrelaterade symtom och annan psykisk ohälsa som inte sällan går hand i hand med yrselsymptom. YBV-s behandlingserfarenheter är goda, de flesta av YBV-s patienter återfår ett normalt liv utan plågsamma symtom efter insatt behandling. Läs mer om behandling av funktionell yrsel kan gå till genom att klicka HÄR.